Bevoegdhedenregister LVS.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bevoegdhedenregister LVS. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Vanuit de militaire luchtvaarteisen moet geborgd worden dat herleidbaar is dat de bevoegdheden van de medewerkers gebaseerd zijn op de juiste kennis en ervaring. Wettelijke grondslag artikel MLE-21.237 van de MLE-21.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers werkzaam bij en ten behoeve van de DMO. Meer specifiek, Engineers van de afdeling LVS.

  • Gegevens: Naam, voorletters, PeopleSoft ID, registratienummer, rang, opleiding en toegekende bevoegdheden.
  • Verzameldoel: Borging toekennen bevoegdheden
  • Bewaartermijn: Tot 2 jaar na uitfaseren vliegtuigtype.
  • Bron: Uit PeopleSoft en door lijnmanager toegekende bevoegdheden.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien niet aan de MLE wordt voldaan ontstaat het risico dat vliegtuigtypen niet (operationeel) inzetbaar zijn. Voor betrokkenen betekekent dit niet functioneel inzetbaar o.b.v. ontbreken kwalificaties.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Hoofd LVS. Incidenteel en o.b.v. wettelijke toezichthoudende- en controlerende taak, de MLA.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT