Capaciteitsmanagement Expertisecentrum COMMIT/JIVC

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Capaciteitsmanagement Expertisecentrum COMMIT/JIVC in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Capaciteitsmanagement ( allocatie van medewerkers ten behoeve van diensten & producten)
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het is noodzakelijk om een overal overzicht te creëren waarbij het bedrijfsbelang prevaleert boven het individuele belang van de betrokkenen. De verwerking draagt bij aan een normale bedrijfsvoering en pleegt op geen enkele wijze inbreuk op fundamentele rechten e/o vrijheden van de medewerker. Proportionaliteit: Gegevens zijn nodig om en niet onevenredig t.o.v. van het te dienen belang. Subsidiariteit: Het inzicht en gebruik is niet op andere minder verg. Het is noodzakelijk om een overal overzicht te creëren waarbij het bedrijfsbelang prevaleert boven het individuele belang van de betrokkenen. De verwerking draagt bij aan een normale bedrijfsvoering en pleegt op geen enkele wijze inbreuk op fundamentele rechten e/o vrijheden van de medewerker. Proportionaliteit: Gegevens zijn nodig om en niet onevenredig t.o.v. van het te dienen belang. Subsidiariteit: Het inzicht en gebruik is niet op andere minder vergaande wijze te verkrijgen.
 • Leveren stuur- en verantwoordingsinformatie aan het management van het Expertise Centrum ter verhoging van de productiviteit en prestaties.
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Met de dashboard wordt inzicht en stuurinformatie gecreërd waarbij het bedrijfsbelang prevaleert boven het individuele belang van de betrokkenen. De verwerking draagt bij aan een normale bedrijfsvoering en pleegt op geen enkele wijze inbreuk op fundamentele rechten e/o vrijheden van de medewerker. Proportionaliteit: Gegevens zijn nodig om en niet onevenredig t.o.v. van het te dienen belang. Subsidiariteit: Het inzicht en gebruik is niet op andere minder . Met de dashboard wordt inzicht en stuurinformatie gecreërd waarbij het bedrijfsbelang prevaleert boven het individuele belang van de betrokkenen. De verwerking draagt bij aan een normale bedrijfsvoering en pleegt op geen enkele wijze inbreuk op fundamentele rechten e/o vrijheden van de medewerker. Proportionaliteit: Gegevens zijn nodig om en niet onevenredig t.o.v. van het te dienen belang. Subsidiariteit: Het inzicht en gebruik is niet op andere minder vergaande wijze te verkrijgen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Defensiemedewerkers

 • Gegevens: Naam, u-account, functiegegevens, zakelijk e-mailadres, rol-specialisatie -afdeling hoofdaandachtsgebied -ervaringsniveau -screening -start- en einddatum werkzaamheden -inzetbare uren/ contracturen
 • Verzameldoel: Capaciteitsmanagement ( allocatie van medewerkers ten behoeve van diensten & producten)
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.1 Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van personeel: V 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: P&O-administratie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Niet-werknemers

 • Gegevens: Naam, u-account, functiegegevens, zakelijk e-mailadres
 • Verzameldoel: Capaciteitsmanagement ( allocatie van medewerkers ten behoeve van diensten & producten)
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.1 Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van personeel: V 7 jaar.
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: P&O-administratie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Defensiemedewerkers Expertisecentrum

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT/JIVC