Financiele administratie DPO

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Financiele administratie DPO in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Voeren financiele administratie
  Wettelijke verplichting. Comptabiliteitswet 2016, artikel 3.3 Financieel beheer Onze Ministers en de colleges zijn verantwoordelijk voor de doelmatigheid, rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer.
 • Ondersteuning financiele bedrijfsvoering (workflows, beheer werkaanbod, voorraadbeheer reserverdelen/onderhoudsmateriaal en genereren van goederen/diensten opdrachten)
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Interne bedrijfsvoering DPO, door getroffen maatregelen zijn de risico's beperkt. Interne bedrijfsvoering DPO, door getroffen maatregelen zijn de risico's beperkt

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle vaste en sommige inhuur medewerkers werkzaam bij dan wel ten behoeve van DPO.

 • Gegevens: Gebruikersgegevens (naam, voornaam), gebruikersaccount (accountnaam), functienaam en werklocatie, privéadres, e-mailadres, privé banknummer
 • Verzameldoel: Voeren financiele administratie
 • Bewaartermijn: Selectielijst Ministerie van Defensie 2021, werkproces 9.5 Uitvoeren van intern beleid op het gebied van financiën. Financiële gegevens mogen pas gewist worden nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Dit betekent dat onder andere dat data uit het jaar T tenminste volledig bewaard blijft t/m het jaar T+7. Tot 10 jaar na een betreffend boekjaar. V 2 jaar. Selectielijst Ministerie van Defensie, werkproces 9.3.2 Beheren van loggegevens.
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: P&O-administratie.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de informatie niet beschikbar gesteld zou worden, kan betrokkene de opgedragen werkzaamheden niet uitvoeren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • NVT

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • CEPSPO, moederorganisatie NSPA (Nato Support and Procurement Agency)

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

COMMIT