Het WoON

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Het WoON in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Een beeld schetsen van de huisvestingssituatie van huishoudens, woonvoorraadkenmerken, de woonwensen van bewoners, de tevredenheid van huishoudens met hun woning- en woonomgeving, de woonuitgaven in de huur- en koopsector, en de verhuisprocessen op de woningmarkt
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Geënquêteerden in de steekproef

  • Gegevens: De verzamelde gegevenscategorieën worden publiekelijk geregistreerd: https://disco.datawonen.nl/disco/
  • Verzameldoel: Beschreven in bovenstaand register
  • Bewaartermijn: 4 jaar, bewaring geschied zolang nodig is om eventueel vervolonderzoek mogelijk te maken. De periode van het onderzoek is eens in de drie jaar, met die termijn is er dus voldoende ruimte om evt vervolgonderzoek te kunnen uitvoeren zonder herhaling.
  • Bron: Groot deel van de gegevens komt bij de personen zelf vandaan, ander deel uit/van: - BRP - WOZ-registratie - Netbeheerders - CBS (andere bestanden)
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • BZK DGBW directie woningmarkt
  • Derden die het bestand opvragen (Openbaar toegankelijk op aanvraag en op basis van een aantal voorwaarden)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Woningmarkt

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M921
Type: Primair