HRM - Personeelsbeheer

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking HRM - Personeelsbeheer in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Opname in personeelsadministratie
  Uitvoering overeenkomst
 • Verzuimgerelateerde zaken, inclusief Arbo
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Interne en externe medewerkers van het CBG

 • Gegevens: Adresgegevens, loonbelastingsverklaring, kopie ID, VOG, Verklaring van belangen, dossier over werkzaamheden, functioneren, functioneringsgesprekken, beoordelingen, financiele informatie en ARBO-informatie
 • Verzameldoel: Opname in personeelsadministratie
 • Bewaartermijn: Reguliere medewerkers met ambtenarenstatus: hiervoor verwijzen wij naar: P-Direkt, Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-werk, 1945-, Versie 2016, Basisselectiedocument op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, Datum 26 mei 2016,vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016 Voor non pay-roll medewerkers aCBG gelden dezelfde bewaartermijnen als in bovenstaand document. Echter hiervoor wordt gebruik gemaakt van Exact Synergy als opslagmedium
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: noodzakelijk voor indiensttreding
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • HR medewerkers
 • Financiele afdeling
 • Leidinggevenden (enkel de bezetting en formatie gegevens van de eigen afdeling)
 • VWS (P-direkt)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND