ICT beheer DPO.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ICT beheer DPO. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

ICT-beheer (CMDB, Wijzigingenbeheer en Incidentbeheer), Behoeften Aanvragen (BA) en facilitaire ondersteuning. Gebruikersgegevens zijn noodzakelijk voor identificatie, vastleggen gebruikersrechten en logging.
Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De informatie wordt door betrokken medewerker aangeleverd en is t.b.v. de bedongen dienstverlening van/door de leverancier. De informatie die eventueel verstrekt wordt aan de (externe) software dienstverlener betreft uitsluitend (functioneel) incidentbeheer, is niet structureel van aard en veelal en veelal niet rechtstreeks tot het individu herleidbaar. . De informatie wordt door betrokken medewerker aangeleverd en is t.b.v. de bedongen dienstverlening van/door de leverancier. De informatie die eventueel verstrekt wordt aan de (externe) software dienstverlener betreft uitsluitend (functioneel) incidentbeheer, is niet structureel van aard en veelal en veelal niet rechtstreeks tot het individu herleidbaar.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers in dienst dan wel werkzaam t.b.v. van het Ministerie van Defensie/DMO/DPO.

 • Gegevens: Gebruikersgegevens (naam, voornaam, geslacht), gebruikersaccount (accountnaam), functienaam, werklocatie, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Verlenen van geautoriseerde toegang tot de aan betrokkenen toegewezen functies van de applicatie TOPdesk DPO en vastlegging wie welke handelingen heeft verricht en wie welke autorisaties heeft gegeven.
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.1.3 Het beheren van ICT infrastructuur V 5 Jaar Nadat het account van betrokkene is gesloten
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: kunnen de opgedragen werkzaamheden niet uitgevoerd worden en/of diensten niet geleverd worden.

Medewerkers van leveranciers en dienstverleners.

 • Gegevens: Gebruikersgegevens (naam, voornaam, geslacht), functienaam, werklocatie, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Onderhoud van contact en voor een deel van de dienstverleners het verlenen van geautoriseerde toegang tot de aan betrokkenen toegewezen functies van de applicatie TOPdesk DPO en vastlegging wie welke handelingen heeft verricht en wie welke autorisaties heeft gegeven.
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.1.3 Het beheren van ICT infrastructuur V 5 jaar Nadat het account van betrokkene is gesloten.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: kunnen de opgedragen werkzaamheden en of diensten niet uitgevoerd worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • (Medewerkers van) dienstverleners.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT

Referentie

Verwerkingsnummer: D2568
Type: Secundair