Internetconsultatie (publiekswebsite en beheerssite)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Internetconsultatie (publiekswebsite en beheerssite) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Registratie publieksreacties op internetconsultatie van nieuwe wetgevingsvoorstellen. Respondenten kunnen hierop reacties/nieuwsberichten ontvangen mits zij naam+mailadres opgegeven, tenzij zij hierop geen prijs stellen. De verwerking wordt niet gebruikt voor secundair doel, behalve interne bedrijfsstatistiek (inventarisatie aantallen reacties). Incidenteel vindt wetenschappelijk onderzoek plaats op inhoud van reacties (niet op respondent-gegevens) i.v.m. evaluatie consultatie-instrument.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers en organisaties die hun meningen, adviezen of ideeën over een wetvoorstel willen geven.

 • Gegevens: Naam, mailadres, naam instantie/organisatie. Daarnaast meningen, adviezen, ideeën over het betreffende wetsvoorstel, zoals doorgegeven door respondent, die daarbij kan kiezen voor publieke (voor iedereen zichtbare op website) en niet-openbare weergave (het laatste alleen zichtbaar voor verwerker bij departement). De respondent kiest dus zelf voor openbaarmaking.
 • Verzameldoel: Registratie publieksreacties op internetconsultatie van nieuwe wetgevi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Conform de selectielijst is de bewaartermijn van het afhandelen van burgerbrieven en Wob-verzoeken vijf jaar. Hier betreft het ook communicatie met burgers, dus wordt dezelfde termijn gehanteerd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De website internetconsultatie.nl, beheerd door ministerie van JenV. Deze website is onderdeel van de overheidswebsite overheid.nl, waarvan alle ministeries, m.n. de wetgevingsonderdelen, gebruik maken.
 • Beleidsonderdelen die bezig zijn met het maken van nieuwe wetgeving kunnen de reacties bekijken en gebruiken bij hun werkzaamheden.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur CZW

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND