IT Service managementtooling - ServiceNow

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking IT Service managementtooling - ServiceNow in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Faciliteren en ondersteunen IV/IT dienstverlening en behandelen specifieke/bijzondere informatie verzoeken.
Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Betreft overwegend de interne bedrijfsvoering binnen het IT bedrijf v.w.b. wijzigingen in systemen, verzoeken daarom en de registratie daarvan. De verwerking is niet onevenredig met de te dienen belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en niet strijdig met de gerechtvaardigde belangen e/o de fundamentele rechten van de betrokkenen.. Betreft overwegend de interne bedrijfsvoering binnen het IT bedrijf v.w.b. wijzigingen in systemen, verzoeken daarom en de registratie daarvan. De verwerking is niet onevenredig met de te dienen belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en niet strijdig met de gerechtvaardigde belangen e/o de fundamentele rechten van de betrokkenen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Defensiemedewerkers

 • Gegevens: Naam; Werknemer-ID; u-account; Afdeling; (defensie) locatiegegevens; (werk)telefoonnummer; (werk) e-mail; arbeidsplaats;
 • Verzameldoel: Faciliteren en ondersteunen IV/IT dienstverlening en behandelen specifieke/bijzondere informatie verzoeken.
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021: Werkproces 9.3. Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van Informatievoorziening (algemeen10 jaar)- Onderdeel 9.3.2. Beheer van Loggegevens (2 jaar na einde procedure voor logging i.h.k.v. onderzoek/auditing c.q. gerechtelijke procedure(s)- Onderdeel 9.3.3. i.g.v. ruwe data (6 maanden)
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: P&O-administratie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Niet-werknemers

 • Gegevens: Naam; Werknemer-ID; u-account; Afdeling; (defensie) locatiegegevens; (werk)telefoonnummer; (werk) e-mail; arbeidsplaats;
 • Verzameldoel: Faciliteren en ondersteunen IV/IT dienstverlening en behandelen specifieke/bijzondere informatie verzoeken.
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021: Werkproces 9.3. Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van Informatievoorziening (algemeen10 jaar)- Onderdeel 9.3.2. Beheer van Loggegevens (2 jaar na einde procedure voor logging i.h.k.v. onderzoek/auditing c.q. gerechtelijke procedure(s)- Onderdeel 9.3.3. i.g.v. ruwe data (6 maanden)
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: P&O-administratie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Defensiemedewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT/JIVC

Referentie

Verwerkingsnummer: D2735
Type: Secundair