KOOP: Almanak OverheidsOrganisaties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: Almanak OverheidsOrganisaties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Almanak van organisaties en personen die in verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam zijn.
  Taak van algemeen belang
 • Overeenkomst tussen MinBZK/DGVBR/UBR/KOOP en MinBZK/DGOO betreffende de Almanak van organisaties en personen die in verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam zijn.
  Uitvoering overeenkomst
 • Almanak van organisaties en personen die in verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam zijn - Koninklijk Besluit No 50, dd 16 juli 1859.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens rond overheidsinstellingen en personen die daar werken

 • Gegevens: Naam, Geslacht, Functie, Titel, Organisatie onderdeel waar de persoon werkt, Telefoonnummer, E-mailadres.
 • Verzameldoel: Persoonsgegevens worden verwerkt om invulling te kunnen geven aan het Koninklijk Besluit (Willem III, 16 juli 1859) om een eenieder inzage te bieden in gegevens van personen die bij een overheidsinstelling werken.
 • Bewaartermijn: Permanent.
 • Bron: Overheidsorganisatie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alle mogelijke raadplegers op internet.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Verwerkingsverantwoordelijke = DGOO; Verwerker = DGVBR/UBR/KOOP