KOOP: DONL - Open Data Portaal

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: DONL - Open Data Portaal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Portaal waarmee alle (open) datasets van de overheid op één plek vindbaar worden gemaakt.
  Uitvoering overeenkomst
 • Portaal waarmee alle (open) datasets van de overheid op één plek vindbaar worden gemaakt.
  Taak van algemeen belang
 • Portaal waarmee alle (open) datasets van de overheid op één plek vindbaar worden gemaakt.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gebruikers (contactpersonen/redactieleden)

 • Gegevens: VERPLICHT: a) emailadres, b) loginnaam, c) organisatie. NIET VERPLICHT: d) achternaam, tussenvoegsel, voorletters
 • Verzameldoel: VERPLICHT: a) Communicatie met betrokkene (emailadres). b) Inloggen (loginnaam); tevens in gebruik als metadata bij datasets. c) Identificatie namens wie men redactie voert (organisatie = data-eigenaar). NIET VERPLICHT: d) naar wens van betrokkene.
 • Bewaartermijn: Accounts (contactpersoon/ redactielid): zolang betrokkene actief wenst te blijven. Daarna worden de gegevens (op aanvraag van betrokkene) verwijderd. In de metadata van aangeleverde datasets worden deze gegevens permanent bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders krijgt betrokkene geen account en kan er geen verwijzing naar een dataset ontstaan.

Betrokkenen genoemd in content op het portaal

 • Gegevens: NIET VERPLICHT: a) achternaam, tussenvoegsel, voorletters, functie, afdeling.
 • Verzameldoel: NIET VERPLICHT: a) naar wens van betrokkene.
 • Bewaartermijn: Zolang betrokkene kenbaar wenst te blijven. Daarna worden de gegevens (op aanvraag van betrokkene) verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Dataverzoekers/feedbackgevers

 • Gegevens: VERPLICHT: a) naam, b) emailadres. NIET VERPLICHT: c) tussenvoegsel, voorletters, loginnaam (indien betrokkene een account heeft), organisatie.
 • Verzameldoel: VERPLICHT: a) en b) Communicatie met betrokkene (emailadres). NIET VERPLICHT: c) naar wens van betrokkene.
 • Bewaartermijn: Na afhandeling verzoek worden de gegevens direct verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan betrokkene het verzoek niet beantwoord krijgen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokkene zelf; deze krijgt mail bij het aanmaken van een account.
 • Functioneel beheerders en servicedesk van KOOP; deze kunnen de accounts raadplegen en muteren.
 • Een gebruiker/ raadpleger ziet niet welke andere betrokkene een dataset/ verwijzing heeft aangemeld.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

DGOO is verwerkingsverantwoordelijke en opdrachtgever. UBR/KOOP is hoofdverwerker.