KOOP: OEB - Officiele Electronische Bekendmakingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: OEB - Officiele Electronische Bekendmakingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Publicatie bekendmakingen overheid
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Publicatie in de Staatscourant met vermelding van naam en eventuele bijzonderheden die samenhangen met de aard van de publicatie.

 • Gegevens: Naam en voor zover bekend en relevant het adres. Bijzonderheden: voor zover dit samenhangt met de aard van de wettelijk verplichte publicatie kan er indirect sprake zijn van bijzondere persoonsgegevens.
 • Verzameldoel: Publicatie bekendmakingen overheid
 • Bewaartermijn: permanent; vindbaarheid met zoeksystemen is gelimiteerd in tijd
 • Bron: overheidsorganisaties en/of daaraan gelieerde organisaties.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Namen van aanleveraars (accounts) van informatie en hun contactpersonen.

 • Gegevens: NAW en organisatie.
 • Verzameldoel: Publicatie bekendmakingen overheid; en daarvoor: authenticatie en autorisatie van de aanleveraar van informatie.
 • Bewaartermijn: permanent
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan een officiële publicatie niet plaatsvinden door die persoon en kan deze de functie niet uitvoeren waarvoor deze is aangesteld.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Publicaties worden openbaar leesbaar op internet.
 • Gegevens over aanleveraars worden uitsluitend verstrekt aan de contactpersoon van de organisatie waartoe die aanleveraar behoort. Voor beheerders van OEB is raadpleegbaar wie welke informatie heeft aangeleverd.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

DGOO proces-/systeemeigenaar; DGVBR/UBR/KOOP is hoofdverwerker en verantwoordelijk voor data (accounts): aanleverende partijen