KOOP: PIWIK - Analyse gebruik websites

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: PIWIK - Analyse gebruik websites in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Analyse gebruik websites.
Gerechtvaardigd belang. Nodig tbv rapportage aan opdrachtgevers, monitoring gebruik en performance. Mede tbv signalering verbeteringen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bezoekers van overheidswebsites op internet.

 • Gegevens: Analytics Visitor ID (als unieke bezoeker van websites). Voor elke nieuwe bezoeker van een webpagina maakt Piwik een cookie aan welk een ID bevat met een random string met karakters bevat. Het cookie bevat daarnaast een aantal waarden op basis waarvan het mogelijk is om dezelfde bezoeker te herkennen wanneer deze de website opnieuw bezoekt als ook kenmerken m.b.t. het gebruik van de website.
 • Verzameldoel: Analyse gebruik websites. Samengevat: Verzamelen, Opvragen, Raadplegen, Verstrekken, Structureren, Opslaan.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar.
 • Bron: Het 'Analytics Visitor ID' wordt automatisch gegenereerd en opgeslagen bij de gebruiker in een cookie en in het registratiesysteem.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Als het cookie wordt verwijderd, dan wordt de bezoeker opnieuw als unieke bezoeker aangemerkt. Dit is op zich geen probleem, doch zorgt wel voor beïnvloeding van de analyse.

Raadplegers van de opgeslagen gegevens tbv analyse.

 • Gegevens: Gebruikersnaam en wachtwoord; uitsluitend voor medewerkers KOOP.
 • Verzameldoel: Analyse gebruik websites.
 • Bewaartermijn: Zolang betrokkene in dienst is bij KOOP.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Als er geen gebruikersnaam wordt opgegeven is analyse met Piwik niet mogelijk.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Opdrachtgevers van applicaties die door KOOP worden verzorgd. Uitsluitend geaggregeerde gegevens worden verwerkt in rapportages; deze bevatten geen gegevens van individuele bezoekers van de websites.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND