KOOP: PUC OD - Publicatie Uitvoerings Content Open Data

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: PUC OD - Publicatie Uitvoerings Content Open Data in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Portaal voor formele overheidsinformatie voor uitvoering-, toezicht- en handhavingstaken.
  Gerechtvaardigd belang. Overheidsorganisaties en burgers hebben baat bij het zo makkelijk mogelijk toegankelijk hebben van formele openbare informatie van overheidsorganen.
 • Overeenkomsten MinZBK/KOOP - overheidsorganen
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Redactieleden per organisatie; per organisatie is er een van hen een bevoegde persoon die collega's als redactielid kan aanmelden.

 • Gegevens: Achternaam Tussenvoegsel Email Voorletters Loginnaam Organisatie
 • Verzameldoel: Identificeren redactieleden, toekennen autorisaties, contactgegevens gebruiken voor contact vanuit KOOP, registratie bij elke mutatie.
 • Bewaartermijn: Accounts: Zo lang de desbetreffende organisatie de persoon in dienst heeft. In metadata van bestanden: permanent (zolang als het bestand in PUC voorkomt).
 • Bron: Betrokkene zelf of gerelateerde contactpersoon van die organisatie.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Als van betrokkene deze gegevens niet zijn aanlevert krijgt betrokkene geen account en kan deze geen documenten vastleggen in PUC.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Account: alleen KOOP en de betreffende eigen organisatie van het redactielid. Metagegevens: voor ieder inzichtelijk die een document download.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Logius

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3842
Type: Primair