KOOP: Registratie contactpersonen PerfectView

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: Registratie contactpersonen PerfectView in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Registratie contactpersonen voor alle applicaties die door KOOP worden verzorgd tbv contact en mailings. KOOP heeft daartoe diverse overeenkomsten.
  Uitvoering overeenkomst
 • Registratie contactpersonen voor alle applicaties die door KOOP worden verzorgd tbv contact en mailings; op basis van verplichte/wettelijke uitvoering door klanten KOOP.
  Wettelijke verplichting
 • Registratie contactpersonen voor alle applicaties die door KOOP worden verzorgd tbv contact en mailings; indien niet wettelijk verplicht, dan toch van algemeen belang dat de juiste aanleveraars aangemeld kunnen worden door bevoegde contactpersonen.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen per deelnemende/aanleverende organisatie.

 • Gegevens: Aanspreekvorm (de heer, mevrouw) [wordt niet meer actief gevraagd]; Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoonnummer Geboortedatum Afdelingsnaam (Kantoor)adres
 • Verzameldoel: Registratie contactpersonen voor alle applicaties die door KOOP worden verzorgd tbv contact en mailings. KOOP heeft daartoe diverse overeenkomsten.
 • Bewaartermijn: Totdat een contactpersoon aangeeft niet meer in de rol te acteren of wanneer dit op een andere manier wordt aangegeven.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Als deze gegevens niet worden aangeleverd kan betrokkene geen contactpersoon zijn en kan de betreffende organisatie geen mutaties meer doorgeven voor (accounts van) aanleveraars/redacteuren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen KOOP functioneel beheer. Info gaat niet naar buiten.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND