KOOP: Servicedeskondersteuning TopDesk

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: Servicedeskondersteuning TopDesk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Ondersteuning Servicedesk KOOP voor klantvragen, incidentmeldingen en opvang van ingevulde formulieren van applicaties. Inclusief probleembeheer, wijzigingenbeheer, configuratiemanagement en accountbeheer.
Gerechtvaardigd belang. Noodzakelijke facilitering van alle mogelijke meldingen voor alle door KOOP beheerde applicaties.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Van ieder die een melding doet worden -zo beperkt als mogelijk- contactgegevens vastgelegd.

 • Gegevens: Van ieder die een melding doet: Achternaam (verplicht); gebruikelijk is doch niet verplicht: Telefoonnummer, E-mailadres, Relatie (organisatie namens wie de persoon reageert, anders ‘burger’). Overig kan worden vastgelegd: Voornaam; Voorletters; Tussenvoegsel; Geboortenaam; Titel, Geslacht (wordt vermeden); Mobiel telefoonnummer; Faxnummer.
 • Verzameldoel: Ondersteuning Servicedesk KOOP voor klantvragen, incidentmeldingen en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Permanent tbv afhandeling en latere audittrails accountaanvragen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de naam niet wordt aangeleverd kan er geen terugkoppeling worden gegeven op de ingediende reactie. Mocht onverhoopt geen goede registratie van de naam mogelijk zijn dan wordt de naam 'dummy' aangehouden.

Medewerkers KOOP

 • Gegevens: Naam, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Ondersteuning Servicedesk KOOP voor klantvragen, incidentmeldingen en .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Permanent tbv afhandeling en latere audittrails accountaanvragen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien naam niet aangeleverd, kan geen opvolging worden gegeven aan de melding.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • KOOP medewerkers ter behandeling van de meldingen en eventuele gecontracteerde (onder-)aannemers die nodig zijn voor deze behandeling, een en ander afhankelijk van aard en inhoud van de melding.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND