Kwalificatiemanagement IT-Academie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Kwalificatiemanagement IT-Academie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Aanbieden diensten van de IT Academie voor het uitvoeren van het strategisch personeelsplan van JIVC
Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om het instroomtraject van nieuwe medewerkers te bevorderen wordt er een persoonlijk leeraccount uitgegeven en waarmee een eerste impressie van JIVC verkregen. Medewerkers krijgen hierdoor inzicht in de missie, visie, doelen en werkwijze van de organisatie. Het doel is om medewerkers zich sneller thuis te laten voelen in de organisatie en het instroomtraject te versnellen. Daarnaast is het van belang nieuwe medewerkers bij Defensie te houden tijdens het . Om het instroomtraject van nieuwe medewerkers te bevorderen wordt er een persoonlijk leeraccount uitgegeven en waarmee een eerste impressie van JIVC verkregen. Medewerkers krijgen hierdoor inzicht in de missie, visie, doelen en werkwijze van de organisatie. Het doel is om medewerkers zich sneller thuis te laten voelen in de organisatie en het instroomtraject te versnellen. Daarnaast is het van belang nieuwe medewerkers bij Defensie te houden tijdens het soms lange pre-boardingsproces (screening,

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Defensiemedewerkers (JIVC) die gebruik maken van MijnIT Academie

  • Gegevens: Gewone gegevens: voornaam, tussenvoegsels, achternaam (t.b.v. persoonlijke ondersteuning in mijn-leren profiel), Defensie e-mail adres, geboortedatum, peoplesoft nummer (t.b.v. unieke persoonlijk account), functie, afdeling, leidinggevende (naam), competentie-kwalificatieprofiel (t.b.v. SPP leerlijn ondersteuning, SPP voortgangsrapportages en persoonlijk aanbod van onboarding content), content (studiecontent in kader van onboarding en persoonlijke ontwikkeling).
  • Verzameldoel: Juiste persoon aan juiste onboarding content te koppelen, juiste persoon voorzien van persoonlijke leerondersteuning, toestemming van leidinggevende voor deelname informele leerevenementen, vastlegging van PE (permanente educatie) t.b.v. vakgroepontwikkeling, aanbod verbeteren door leer activiteit en - effectiviteit te monitoren en voortgang rapporteren t.b.v. bijsturen SPP
  • Bewaartermijn: Autorisatie is gekoppeld aan actief account medewerker. Vewijderen account door 2 acties mogelijk: 1. deactiveren bij geen gebruik door IT-beheerder. Status wordt inactief. 2. JIVC medewerkers uit dienst worden verwijderd via handmatige gegevenskoppeling met PS. Deze lijst wordt periodiek gesynchroniseerd tussen PS en Totara. Alle gegevens van medewerkers met accountstatus 'inactief' en ouder dan 6 maanden worden automatisch verwijderd van de server
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien betrokkene gegevens niet levert is geen toegang tot het platform mogelijk en kan de onboarding en leerondersteuning niet geleverd worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Defensiemedewerkers JIVC
  • Defensiemedewerkers, JIVC IT-Academie
  • Defensiemedewerkers, leidinggevende van de vakgroep/afdeling

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT/JIVC

Referentie

Verwerkingsnummer: D2737
Type: Secundair