Netwerkanalyse Tool

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Netwerkanalyse Tool in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het in beeld krijgen van de bestaande contacten tussen medewerkers van de directie Woningmarkt van het ministerie en het beleidsveld.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker BZK-WM

 • Gegevens: Naam
 • Verzameldoel: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
 • Bewaartermijn: tot einde looptijd overeenkomst verwerker
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: de netwerkanalyse is dan niet mogelijk

Contact van medewerker BZK-WM

 • Gegevens: Naam
 • Verzameldoel: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
 • Bewaartermijn: tot einde looptijd overeenkomst verwerker
 • Bron: van medewerker bzk
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
 • Gegevens: Organisatie waar betrokkene aan verbonden is
 • Verzameldoel: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren
 • Bewaartermijn: tot einde looptijd overeenkomst verwerker
 • Bron: van medewerker bzk
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: nodig om de netwerkanalyse tussen medewerker en contacten van medewerker te kunnen uitvoeren

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Woningmarkt

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4043
Type: Primair