Raamwerkbestand Huurtoeslag

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Raamwerkbestand Huurtoeslag in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Maken begroting voor de huurtoeslag
  Wettelijke verplichting
 • Beleidsverantwoording op basis van Wet op de Huurtoeslag
  Wettelijke verplichting. De minister dient (op verzoek) verantwoording af te leggen aan de Staten Generaal omtrent het beleid van de wet op de huurtoeslag en de ramingen van de huurtoeslag. In plaats van incidenteel documenten te vragen van de belastingdienst wordt het raamwerkbestand dat de benodigde data ook bevat gebruikt. Op deze manier kan er sneller geschakeld worden door het Ministerie als dat nodig is en is er minder druk op de Belastingdienst.
 • Beantwoording Kamervragen
  Taak van algemeen belang. Minister is verplicht om tijdig antwoord te geven op vragen van de Staten Generaal. door dit bestand te gebruiken kan er veel sneller geschakeld worden dan om specifiek voor het beantwoorden van een vraag de BDT (identieke) data te laten aggregeren
 • Analyses op mogelijke beleidsvarianten
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burger die huurtoeslag ontvangt

 • Gegevens: Pseudoniem aanvrager
 • Verzameldoel: Nodig om relatie te leggen tussen beschikkingen en het aanmaken van aggregatie en koppelingen tussen HT-jaren
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Geboortejaar en maand aanvrager
 • Verzameldoel: Nodig om de toekomstige AOW-gerechtigde leeftijd, Huurgrens jong/oud en leeftijd te bepalen
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdiesnt Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: geboortejaar en maand partner (JJJJMM)
 • Verzameldoel: Nodig om de toekomstige AOW-gerechtigde leeftijd, Huurgrens jong/oud en leeftijd te bepalen
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Totaal jaarbedrag Huurtoeslag (1234)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig de uitgaven HT te bepalen (kengetal op aggregatie huishouden e/o wijk)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Maandbedrag Huurtoeslag per deeljaar (123,00)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig de uitgaven HT te bepalen (kengetal op aggregatie huishouden e/o wijk)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Soort huishouden (EP, MP, EPO, MPO)
 • Verzameldoel: Nodig om te bepalen welke HT-regels van toepassing zijn en kengetallen te sorteren
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Totaal aantal personen in huishouden (01-99)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig te bepalen welke Huurtoeslag-regels van toepassing zijn
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Aantal personen jonger dan 18jaar (01-99)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig te bepalen welke Huurtoeslag-regels van toepassing zijn
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: 4PC Postcode (1234)
 • Verzameldoel: Nodig voor beeld HT irt WM en geografische aspecten HT-populatie tot op wijkniveau nb. Geen directe relatie te leggen naar een persoon omdat de naam ontbreekt en adres onvolledig is. Analyse van het HT-bestand geeft in 129 gevallen één enkele case van het 4pc-gebied op wijk c.q. straten niveau (veelal 10-tallen straten). In 1 geval is dit terug te brengen tot 6 mogelijke woningen in de straat. Er zijn geen aanvullende gegevens om dit zonder aanzienlijke inspanning verder te id-en tot 1 perso
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Gemeente
 • Verzameldoel: Nodig voor beeld HT irt WM en geografische aspecten HT-populatie
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Datum zittend huishouden (JJJJMM)
 • Verzameldoel: Nodig ter verantwoording wettelijke passendheidstoets HT. Mag een indicatie of een datum zijn
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Normhuur (exclusief taakstelling)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig te bepalen welke eigen huurbijdrage kan worden gedragen
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Inkomen huishouden (123456)
 • Verzameldoel: Nodig om te bepalen welke draagkracht het huishouden heeft (kengetal op aggregatie huishouden e/o wijk)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Toegelaten corporatie-instelling (BSN-nr.)
 • Verzameldoel: Nodig ter verantwoording wettelijke passendheidstoets en corporatie-beeld mogelijk te maken
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Kale huur (1234,00)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Kosten energie (99,99)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurigheid te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Kosten schoonmaak gem. ruimte (99,99)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Kosten huismeester (99,99)
 • Verzameldoel: Nodig om nauwkeurig te bepalen welke huurlast per onderdeel het huishouden heeft (beleidsanalyse)
 • Bewaartermijn: 5 HT (huurtoeslag) jaren
 • Bron: Belastingdienst Toeslagen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • nvt

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Woningmarkt

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M666
Type: Primair