State Aid Transparancy Aid Module

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking State Aid Transparancy Aid Module in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel is voldoen aan een Europeesrechtelijke verplichting. De achterliggende reden van de transparantiemaatregel is dat openbaarheid van de grotere steunmaatregelen derde partijen (concurrenten) de mogelijkheid te geven om in te zien of de staatssteunregels correct zijn toegepast en/of zij benadeeld zijn bij een incorrecte toepassing, waarna zij hun klachtrecht kunnen uitoefenen.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Ambtenaren van steunverlenende autoriteiten

 • Gegevens: Contactgegevens. In het TAM-systeem, alsmede in SANI2, is degene die de bewerking doet een ambtenaar van de steunverlenende autoriteit. De accounts voor wat betreft gemeentes en provincies worden aangemaakt door BZK (Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden). BZK begeleidt daarna ook het gebruik van de module. Soms staat de ambtenaar met voor- en achternaam genoemd in het systeem, maar er wordt steeds meer gewerkt met algemene namen (gemeente X of provincie Y).
 • Verzameldoel: TAM toegankelijk maken voor steunverlenende autoriteiten
 • Bewaartermijn: Dit wordt bepaald door de eigenaar van het syteem: de Europese Commissie.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Bedrijven die steun ontvangen (soms eenmansbedrijven)

 • Gegevens: Registratie van namen (en kvk-nummer) van bedrijven die meer dan een drempelbedrag (in de algemene vrijstellingsverordening: 500.000 euro) ontvangen aan staatssteun van een (decentrale) overheid. Bij de omstandigheid dat de bedrijfsnaam hetzelfde is als de beherende persoon, wordt ook een persoonsgegeven (de naam) verwerkt.
 • Verzameldoel: Controle van de registratie in TAM, zoals verseist volgens artikel 9 lid 1 sub c van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en artikel 9 lid 2 sub c van de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LVV)
 • Bewaartermijn: Dit wordt bepaald door de eigenaar van het syteem: de Europese Commissie.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De gegevens worden ingevoerd door de steunverlenende autoriteit, en beheerd door de Europese Commissie. BZK controleert de invoer en coördineert de accounts waarmee steunverlenende autoriteiten toegang krijgen tot TAM. Aangezien de aanvullende gegevens worden gepubliceerd, worden ze in beginsel aan een ieder verstrekt. In werkelijkheid zullen een slechts een selecte groep ingewijden in het staatssteun weten vinden de vindplaats.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur CZW

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND