WOB-verzoeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WOB-verzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Dit kan alles en iedereen zijn voor zover die genoemd zijn in documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.

 • Gegevens: Kan alles en iedereen zijn voor zover die genoemd zijn in documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
 • Verzameldoel: Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar, conform de selectielijst voor Wob-verzoeken.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Openbaarmaking voor een ieder, ingevolge de wet.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur CZW

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND