5 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Commissie ATGB

Correspondentie over adviesaanvragen die bij de ATGB worden aangemeld (1), Correspondentie tussen benoemde commissieleden en opdrachtgever (2),

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Directie Bouwen en Energie
Verwerkingsnummer: M4167
Type: Primair

Helpdesk Bouwregelgeving

Het geven van duidelijk en betrouwbaar advies op het gebied van: • de interpretatie en toepassing van de Woningwet en het Bouwbesluit; • de regels rondom omgevingsvergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen; • de hoofdlijnen van de gemeentelijke bouwregelgeving.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Directie Bouwen en Energie
Verwerkingsnummer: M891
Type: Primair

Helpdesk Energielabel

Het voorzien in de behoefte van particulieren om algemene vragen te kunnen stellen over het energielabel, de aanvraagprocedure en bijvoorbeeld het raadplegen van het label op MijnOverheid. De helpdesk heeft geen inzage in het afschrift van het energielabel van particulieren.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Directie Bouwen en Energie
Verwerkingsnummer: M904
Type: Primair

Programma Aardgasvrije Wijken

Afhandelen (subsidie) aanvragen Registratie en Beantwoording Vragen, Gebruik van website, toegang tot portaal/online community, Communicatie doeleinden/nieuwsbrief verzendingen, Benadering in het kader van Onderzoeks doeleinden

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Directie Bouwen en Energie
Verwerkingsnummer: M10065
Type: Primair

Uitvoeren van de subsidie- en fiscale regelingen: BEW BEW plus EA RVV TVSRV

Uitvoeren van de subsidie- en fiscale regelingen: • Regeling geldelijke steun eigen woningen ( EW); • Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW-oud en BEW+); . Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RW); • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders ( TRSHV)

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Directie Bouwen en Energie
Verwerkingsnummer: M8741
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1