Programma Aardgasvrije Wijken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Programma Aardgasvrije Wijken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Afhandelen (subsidie) aanvragen Registratie en Beantwoording Vragen, Gebruik van website, toegang tot portaal/online community, Communicatie doeleinden/nieuwsbrief verzendingen, Benadering in het kader van Onderzoeks doeleinden
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactgegevens van bedrijven en personen

  • Gegevens: Contactgegevens: (Medewerkers van rijk, gemeente, provincie of waterschap met relatie tot aardgasvrije wijken), Overige Personen (o.a. geïnteresseerde burgers)
  • Verzameldoel: Afhandelen (subsidie) aanvragen Gebruik van website, toegang tot portaal/online community, Communicatie doeleinden/nieuwsbrief verzendingen, Registratie en Beantwoording Vragen, Benadering in het kader van Onderzoeks doeleindenAfhandelen (subsidie) aanvragen Registratie en Beantwoording Vragen, Gebruik van website, toegang tot portaal/online community, Communicatie doeleinden/nieuwsbrief verzendingen, Benadering in het kader van Onderzoeks doeleinden Afhandelen (subsidie) aanvragen Registratie
  • Bewaartermijn: Gedurende uitvoering overeenkomst
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Noodzakelijk voor aanvraag subsidie

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Bedrijven, Personen (Medewerkers van rijk, gemeente, provincie of waterschap met relatie tot aardgasvrije wijken), Personen (geïnteresseerde burgers) en subsidie aanvragers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Bouwen en Energie

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND