10 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Publiceren/openbaar maken van militair historisch beeldmateriaal van de Nederlandse militaire geschiedenis.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D1130
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatie > Informatie

Burgerbrieven

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig).

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D1686
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatie > Informatie

Internetsite www.defensie.nl (2021)

1 Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D2302
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatie > Informatie
Onderwerp: Informatievoorziening > Informatievoorziening

NAFIN LAN Interconnectkoppeling

Controle op en verstrekken van toegang tot informatie. Controle op en verstrekken van toegang tot beheertooling. Registratie van initiator van beheerhandeling en controle op afwijkende beheerhandelingen. Communicatie met betrokkene. Bij optredende calamiteiten, vanuit (plaatselijke) toegangsregelingen of ter evaluatie/bijstelling van de kwaliteitsnormen/processen dient bekend te zijn welke mensen betrokken zijn (geweest)

Organisatie: Ministerie van Defensie / COMMIT/Joint IV Commando
Verwerkingsnummer: D2567
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatievoorziening > Informatievoorziening

NLC NAFIN Local Connectivity.

Controle op en verstrekken van toegang tot informatie. Controle op en verstrekken van toegang tot beheertooling. Registratie van initiator van beheerhandeling en controle op afwijkende beheerhandelingen. Noodzakelijk voor communicatie met betrokkene.

Organisatie: Ministerie van Defensie / COMMIT/Joint IV Commando
Verwerkingsnummer: D2566
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatievoorziening > Informatievoorziening

Relatiebeheer

Relatiebeheerregistratie van werkgerelateerde naam-, adres- en contactgegevens van stakeholders.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D1894
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Staatsalmanak (www.almanak.overheid.nl)

Doel: voor het ministerie van Defensie uitvoering geven aan het Koninklijk Besluit opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D1526
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatie > Informatie

Uitnodigingslijst gasten Bronbeek..

Uitnodigen gasten voor speciale gelegenheden bv. Nieuwjaarsreceptie, Koningsdagreceptie, Commando overdracht, KNIL herdenkingen adressen VOOK (vereniging Oud-Officieren KNIL).

Organisatie: Ministerie van Defensie / DOSCO
Verwerkingsnummer: D2563
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Uitvoeren communicatiebeleid, (sociale) mediamonitoring

Uitvoeren communicatiebeleid Defensie: 1. Het communiceren met en verantwoording afleggen aan de eigen medewerkers en de samenleving; 2. Het bouwen aan vertrouwen van de eigen medewerkers en de Nederlandse burgers; 3. Het uitbouwen, behouden en creëren van in- en extern draagvlak voor (de taken van) de krijgsmacht; (Sociale) mediamonitoring: 3. Evalueren (ex post): hoe worden de Defensie communicatieboodschappen ontvangen en kan Defensie hier lessen uit trekken voor de toekomst?

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D2412
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Wet open overheid (Woo) verzoeken

De behandeling, de afdoening en archivering van verzoeken op grond van de Wet open overheid; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Het doen behandelen van geschillen, behandeling van bezwaar-en beroepsprocedures.

Organisatie: Ministerie van Defensie / Ministerie van Defensie
Verwerkingsnummer: D2565
Type: Secundair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie
Onderwerp: Informatie > Informatie

Ga naar

  • Pagina 1