NLC NAFIN Local Connectivity.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking NLC NAFIN Local Connectivity. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Controle op en verstrekken van toegang tot informatie. Controle op en verstrekken van toegang tot beheertooling. Registratie van initiator van beheerhandeling en controle op afwijkende beheerhandelingen. Noodzakelijk voor communicatie met betrokkene.
Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Deze verwerking is noodzakelijk voor DMO/JIVC ter behartiging van het gerechtvaardigde belang d.w.z. om de NAFIN dienstverlening te kunnen garanderen. Inbreuk op fundamentele rechten of vrijheden is beperkt binnen deze verwerking en er zijn passende maatregelen getroffen. . Deze verwerking is noodzakelijk voor DMO/JIVC ter behartiging van het gerechtvaardigde belang d.w.z. om de NAFIN dienstverlening te kunnen garanderen. Inbreuk op fundamentele rechten of vrijheden is beperkt binnen deze verwerking en er zijn passende maatregelen getroffen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers in dienst van c.q. werkzaam t.b.v. het Ministerie van Defensie.

  • Gegevens: Naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer
  • Verzameldoel: Beheer van het NAFIN
  • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.3.1 Het beheren van ICT infrastructuur V20 jaar : operationele domein V5 jaar: overig
  • Bron: Externe bron, namelijk: P&O-basisadministratie
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: De functionele (ambtelijk) opgedragen taken/werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Intern JIVC GII Netwerken
  • Intern JIVC ITOC

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT/JIVC