231 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aankopen Openbare opslag (Melkpoeder/boter)

Uitvoeren regeling voor aankopen van bepaalde landbouwproducten voor openbare opslag.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2392
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Europese subsidies

Adviseren zaakschade Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb)

Adviseren over het verband tussen bodembeweging (bodemtrilling en bodemdaling/-stijging) door mijnbouwactiviteiten en zaakschade aan opstallen van burgers en andere organisaties (claimanten). Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van externe deskundigen voor het onderbouwen en of opstellen van het advies. De adviesgegevens worden gebruikt voor onderzoek. De adviezen worden naar de claimant en betrokken mijnbouwmaatschappij gestuurd. Wettelijke basis: Mijnbouwwet, Hfd. 6 Adviseurs, Par 6.2.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3495
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Afhandelen tegemoetkoming planschade Rijksenergieprojecten

Afhandelen aanvraag tegemoetkoming planschade (zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade). Zo’n wijziging is bijvoorbeeld de vaststelling van een inpassingsplan. artikelen 6.1, 6.4, 6.4a Wet ruimtelijke ordening artikelen 6.1.1.1, 6.1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening Beleidsregel advisering planschadevergoedingen WJZ/13140027.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3582
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Assisteren van buitenlandse bedrijven

Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3780
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Begeleiden MKB in Europa

Adviseren en begeleiden van individuele- en groepen MKB-ers om Europese projecten te initiëren.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M1762
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Behandelen digitale documenten

Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3969
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Behandelen vragen, mondelinge klachten en signalen van burgers

Complete en juiste beantwoording van vragen en behandeling van mondelinge klachten en signalen van burgers door RVO.nl en zo nodig doorgeleiding naar overige onderdelen van EZK en LNV en andere ministeries.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M4067
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven
Onderwerp: Meldingen > Overige meldingen

Beheren en ontsluiten relatiegegevens (REBUS)

Het ophalen en ontsluiten van gegevens en mutaties van deze gegevens uit de basisregistraties Basis Registratie Personen (BRP) en Nieuw Handelsregister van de Kamer van Koophandel (NHR) en ter ondersteuning van de de wettelijke taken die RVO uitvoert.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2394
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven
Onderwerp: ICT > Identificatie

Beheren van Relatiegegevens (ERB)

Het ophalen, registreren, verrijken en actueel houden van gegevens uit de basisregistraties Basis Registraties Personen (BRP) en Nieuw Handelsregister Kamer van Koophandel (NHR) ter ondersteuning van de de wettelijke taken die RVO uitvoert.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2505
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven
Onderwerp: ICT > Identificatie

Beleidadministratie Overdragen achterstallige betalingen

Innen en vorderen van bedragen van debiteuren (begunstigden, heffingsplichtigen etc.)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M1937
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management