Assisteren van buitenlandse bedrijven

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Assisteren van buitenlandse bedrijven in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Ondersteunen door Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland of die hier willen uitbreiden bij hun investeringsbeslissing. Dit houdt in het verstrekken van informatie en het bieden van praktische assistentie aan buitenlandse bedrijven alsook het introduceren van buitenlandse bedrijven bij relevante partijen in Nederland.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen bij buitenlandse bedrijven

 • Gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, bedrijfsnaam, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, emailadres, link naar LinkedIn
 • Verzameldoel: Ondersteunen van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland of die hier willen uitbreiden bij hun investeringsbeslissing. Hoofddoel verwerking: verstrekken van informatie, het bieden van praktische assistentie en het introduceren van buitenlandse bedrijven bij relevante partijen in Nederland.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na sluiting dossier
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, of via publieke websites, of specifieke databanken
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen bij zakelijke dienstverleners

 • Gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, bedrijfsnaam, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, emailadres, link naar LinkedIn
 • Verzameldoel: Ondersteunen door NFIA van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland of die hier willen uitbreiden bij hun investeringsbeslissing.Hoofddoel verwerking: verstrekken van informatie en het bieden van praktische assistentie aan buitenlandse bedrijven alsook het introduceren van buitenlandse bedrijven bij relevante partijen in Nederland.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na sluiting dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen bij regionale acquisitiepartners

 • Gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, bedrijfsnaam, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, emailadres, link naar LinkedIn
 • Verzameldoel: Ondersteunen door NFIA van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland of die hier willen uitbreiden bij hun investeringsbeslissing.Hoofddoel verwerking: verstrekken van informatie en het bieden van praktische assistentie aan buitenlandse bedrijven alsook het introduceren van buitenlandse bedrijven bij relevante partijen in Nederland.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na sluiting dossier
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen metde opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging.

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na sluiting dossier
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Regionale acquisitieorganisaties (Invest in Holland netwerk)
 • Zakelijke dienstverleners
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden t.b.v. de beschreven doelen van deze verwerking

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • VS, Zuid-Afrika, Turkije, VEA, VK, Israël, Singapore, Maleisië, Thailand, Zuid-Korea, China, Japan, Australië, Taiwan.

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

 • Er wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsgrond algemeen belang uit artikel 49 AVG

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND