24 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Bedrijfsvoering financiën buiten SAP en P-Direkt

a) Financiën externe opdrachten Ter verantwoording van uitgebrachte offertes en van de financiën van externe opdrachten na gunning aan de externe opdrachtgever, vaak via een verplichte accountantsverklaring (bij EU-tenders).

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M7236
Type: Secundair

Beheer onderzoeksdata – basisregistratie Kadaster (BRK)

Algemeen: Om in wetenschappelijk (beleids)onderzoek kwantitatieve analyse te kunnen doen, heeft PBL bronbestanden nodig met informatie over mensen, objecten, gebieden etc. die van invloed zijn op de inrichting en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M5901
Type: Primair

Bibliotheekgegevens PBL

Het ter beschikking stellen van boeken en van (wetenschappelijke) artikelen met voor het onderzoek van PBL relevante kennis aan medewerkers van PBL ter ondersteuning bij hun onderzoeksactiviteiten.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M5463
Type: Primair

ESPON SUPER Survey of Interventions

Afnemen van interviews van professionals (veelal in het bestuurlijke domein) ten behoeve van een Europees project (financiering ESPON).

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M8251
Type: Primair

Generieke verwerking Onderzoek

Doen van wetenschappelijk onderzoek conform PBL taak.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M9115
Type: Primair

Interviews Lerende evaluatie interbestuurlijk programma Vitaal Platteland

Het project is een onderzoek naar het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland. We interviewen professioneel betrokkenen over hun rol en invulling daarvan om te kijken hoe het programma werkt, beter kan werken en geëvalueerd kan worden. Er worden audio opnamen gemaakt die door externe bureaus worden uitgewerkt in de PBL omgeving (afgeschermd).

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M8269
Type: Primair

midden database updates

Het project is een initiatief om samen met TNO decarbonisatieopties voor de industrie in beeld te brengen. De bijdragen / informatie wordt per sector via de PBL website beschikbaar gesteld als uitleg en als databestand. Hierbij gaat het om niet vertrouwelijke of privacy gevoelige informatie. Burgers kunnen zich abonneren op updates.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M8202
Type: Primair

Ondersteunen buitenlandse dienstreizen

Het kunnen boeken van een buitenlandse dienstreis door PBL-medewerkers

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M7249
Type: Secundair

onderzoek Autokeuze en mobiliteitsgedrag

PBL analyseert op basis van de gegevens het gedrag van personen ten aanzien van het product "auto", om zodoende inzicht te verkrijgen in de effecten van beleidsinstrumenten die het bezit en het gebruik van het product "auto" proberen te beïnvloeden.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M5897
Type: Primair

onderzoek Betaalbaarheid energierekening – input stakeholders

De namen en contactgegevens worden verwerkt om de experts te identificeren, contact te hebben over het onderzoek, het interview af te nemen en het gesprekverslag goed te keuren. De door de experts gegeven input wordt gebruikt in de onderzoekanalyses. Zonder nadere koppeling aan specifieke personen kunnen zienswijzen ook letterlijk in het onderzoeksrapport worden opgenomen. De gespreksverslagen worden bewaard met de bijbehorende namen en contactgegevens, zodat na verloop van tijd het nog steeds

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Planbureau voor de Leefomgeving
Verwerkingsnummer: M5904
Type: Primair