Privacyverklaring Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De organisatie houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

In de privacyverklaring treft u meer informatie aan over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Privacyverklaring