(3) Bestuurlijke boete, dwangsom en inningen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Bestuurlijke boete, dwangsom en inningen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het opleggen van punitieve en reparatoire sancties. hierbij zijn persoonsgegevens betrokken.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Werkgever, zijnde eenmanszaak of zelfstandige

 • Gegevens: Bedrijfsnaam + vestigingsadres + postcode + vestigingsplaats + telefoonnummer (zakelijk en eventueel privé) + KvK-nummer + vestigingsnummer + naam + geslacht + e-mail + berekend en opgelegd boetebedrag + soort overtreding + vordering + dwangbevel
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Bedrijfsarts en Arbodeskundige

 • Gegevens: Naam + geslacht + e-mail + telefoonnummer
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Nabestaande slachtoffer (in geval van overlijden)

 • Gegevens: naam + adres + postcode + woonplaats + land + berekend-opgelegd boetebedrag + soort overtreding + vordering + dwangbevel
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Werknemer, feitelijk leidinggevende, particulieren, slachtoffer, getuige, tewerkgestelde, look a likes en vertegenwoordiger of gemachtigde van de overtreder

 • Gegevens: NAW-gegevens + geslacht + e-mail + telefoonnummer + BSN + geboortedatum + -plaats + -land + nationaliteit + type en nummer identiteitsbewijs + beroep/functie + datum indiensttreding + handtekening.
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor tewerkgestelde en look a likes: Foto's identiteitsbewijs + foto's tewerkgestelde + salarisgegevens + V-nummer
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor werknemer: Proces-verbaal Politie + berekend en opgelegd boetebedrag + soort overtreding + vordering + dwangbevel
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Aanvullende gegevens specifiek voor slachtoffer: aard letsel + foto's slachtoffer + berekend-opgelegd boetebedrag + soort overtreding + vordering + dwangbevel
 • Verzameldoel: Het proces bestuurlijke boete, dwangsom en inning heeft als doel het o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: De herkomst van deze gegevens is divers en betreft informatie afkomstig uit zaken in het Inspectie SZW systeem iNet of zaken afkomstig van ILT en SODM. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Company info, SUWI, CJIB en incasso partner.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Binnen de Inspectie SZW degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun wettelijke taken, zijnde medewerkers afdeling BDI, Directie Opsporing en vakgroepen Arbo, AMF, MHC.
 • Binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar buiten onderdeel Inspectie SZW degenen belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden, zijnde medewerkers afdeling WBJA.
 • Buiten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan collega-diensten w.o. BiBoB verzoeken Justis en de EU. En daarnaast ook aan de slachtoffers, nabestaanden, overtreders, ondernemingsraden van overtreders, vertegenwoordigers bijv. advocaten, Rijksauditdienst, CJIB en incassopartners, en WOB verzoeken (geanonimiseerd) etc.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur APS

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND