Beschikbaar stellen van (financiele) managementinformatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beschikbaar stellen van (financiele) managementinformatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Financiële (management) informatie beschikbaar stellen aan het management, zodat het management kan sturen op het behalen van financiële en beleidsmatige doelstellingen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van BZK, en personen of eenmansbedrijven aan wie betalingen hebben plaatsgevonden.

  • Gegevens: Naam, afdeling, omschrijving van factuur/declaratie
  • Verzameldoel: Financiële (management) informatie beschikbaar stellen aan het managem.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: Conform de selectielijst is de bewaartermijn van financiële gegevens 7 jaar.
  • Bron: De gegevens komen vanuit de financiële administratie, verzorgd door het FDC. Webfocus laat ook het mandaatregister zien, zoals bijgehouden wordt door FEZ.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Alle medewerkers van BZK hebben toegang tot deze gegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND