5 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Beschikbaar stellen van (financiele) managementinformatie

Financiële (management) informatie beschikbaar stellen aan het management, zodat het management kan sturen op het behalen van financiële en beleidsmatige doelstellingen.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Financieel-Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M1850
Type: Primair

Publicatie bestuurskosten bewindspersonen,SG, dg’s en Rijksvertegenwoordiger

Publicatie van de bestuurskosten van de bewindspersonen, SG, de dg’s en de Rijksvertegenwoordiger.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Financieel-Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M1287
Type: Primair

Subsidieproces BZK-kerndepartement

Subsidies verstrekken om de beleidsdoelstellingen te kunnen halen

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Financieel-Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M1849
Type: Primair

Verwerken financieel personele data

Verwerking van het totaal van de salariskosten van de medewerkers van de Agentschappen van BZK in de respectieve administraties. Daarnaast controle van rechtmatige uitgaven van vervoerskosten van medewerkers.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Financieel-Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M3099
Type: Primair

Voeren van een financiele administratie

Het doel is omschreven in de Comptabiliteitswet (2016), artikel 1.1 e.v.: Financieel beheer: het sturen en beheersen van de financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder de zorg voor: a. het aangaan van financiële verplichtingen; b. het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen; c. het in rekening brengen van kosten; d. het beheer van de financiële bezittingen en schulden; e. het kasbeheer;

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Financieel-Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M2057
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1