Contractgegevens managen vastgoed

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Contractgegevens managen vastgoed in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

verwerking van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen contact te maken met diverse relevante partijen bij het managen van vastgoed
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Partijen waarmee contacten worden gelegd bij het managen van vastgoed

  • Gegevens: NAW gegevens, geboortedata, geboorteplaats, huwelijke staat, telefoonnummers, e-mailadressen, informatie uit de KvK
  • Verzameldoel: Contact te maken met relevante partijen bij het managen van vastgoed
  • Bewaartermijn: 15 jaar voor gegevens uit verkoop- en ingebruikgave dossiers. Deze termijn gaat lopen na afronding van de transactie, overdracht dossier of sluiten dossier.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers die werken binnen de processen waarin contactgegevens verwerkt worden.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND