8 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Contractgegevens managen vastgoed

verwerking van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen contact te maken met diverse relevante partijen bij het managen van vastgoed

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M2639
Type: Primair

gegevensverwerking tbv analyse vastgoedporteffeuille

verwerkingen van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen analyses uit te voeren rondom het vastgoed en de vastgoedportefeuille

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M3194
Type: Primair

gegevensverwerking tbv onbeheerde nalatenschappen

Verwerking van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen onbeheerde nalatenschappen af te handelen

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M3186
Type: Primair

Integere transacties

Verwerkingen die het RVB in staat stellen integere transacties uit te voeren. Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden als gevolg van het ontstaan van vermoedens dat bepaalde verkopers, aankopers, ingebruiknemers of ingebruikgevers van rijksvastgoed waarmee het RVB mogelijk een transactie gaat sluiten, niet volledig integer zijn. De wet Bibob is van toepassing.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M2348
Type: Primair

Urenregistratie (eigen en ingehuurde) medewerkers (tijdschrijven)

De doelen van het tijdschrijven zijn: het in rekening brengen (van gemaakte uren) van producten en diensten; kunnen bepalen van tarieven van producten en diensten (kostenallocatie van uren aan producten en diensten is nodig om de tarieven te kunnen bepalen) en sturen op capaciteitsinzet van medewerkers op producten en diensten

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M4412
Type: Primair

Verwerkingen tbv de ondersteuning van de bedrijfsvoering RVB

De in de bijlage vermelde verwerkingen betreffen verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het RVB. Deze zijn niet individueel uitgewerkt in het register, maar vallen onder de BZK brede notitie 'Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering': zie verwerking M2499

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M2732
Type: Primair

Verwerkingen tbv Juridisch handelen

verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M3192
Type: Primair

Verwerkingen tbv personeel en organisatie

A: de in-, door- en uitstroom van medewerkers van het RVB (interne en externe medewerkers) te bevorderen

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGVBR/Rijksvastgoedbedrijf
Verwerkingsnummer: M4094
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1