gegevensverwerking tbv analyse vastgoedporteffeuille

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking gegevensverwerking tbv analyse vastgoedporteffeuille in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

verwerkingen van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen analyses uit te voeren rondom het vastgoed en de vastgoedportefeuille
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

externe partijen

  • Gegevens: NAW gegevens, zakelijke telefoonnummers, zakelijk e-mailadressen
  • Verzameldoel: ondersteunen van de informatiebehoefte vanuit het RVB voor het managen (verwerven, ingebruikgeven, in stand houden, aanpassen, verkopen) van vastgoed en managen vastgoedportefeuille.
  • Bewaartermijn: 1 jaar persoonsgegevens uit overlegstructuren zoals MT en DT stukken. 7 jaar voor facturen en financiele gegevens, 15 jaar voor gegevens uit verkoop- en ingebruikgavedossiers. Deze termijn gaat lopen na afronding van de transactie, overdracht dossier of sluiten dossier.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • RVB medewerkers, externe partijen bij uitbesteding, doorgifte en/of samenwerking

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND