gegevensverwerking tbv onbeheerde nalatenschappen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking gegevensverwerking tbv onbeheerde nalatenschappen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerking van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen onbeheerde nalatenschappen af te handelen
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

erfgenamen

  • Gegevens: persoonsgegevens die nodig zijn om erfgenamen te identificeren
  • Verzameldoel: om te beoordelen of spraken is van een onbeheerde nalatenschap
  • Bewaartermijn: volgens archiefwet?
  • Bron: onderzoek?
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers die onbeheerde nalatenschappen afhandelen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND