Integere transacties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Integere transacties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerkingen die het RVB in staat stellen integere transacties uit te voeren. Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden als gevolg van het ontstaan van vermoedens dat bepaalde verkopers, aankopers, ingebruiknemers of ingebruikgevers van rijksvastgoed waarmee het RVB mogelijk een transactie gaat sluiten, niet volledig integer zijn. De wet Bibob is van toepassing.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

partijen die verkopen, inkopen, ingebruiknemers, ingebruikgevers

  • Gegevens: informatie uit openbare bronnen en gesloten bronnen
  • Verzameldoel: onderzoek naar de integriteit van een mogelijke partij bij een vastgoedtransactie
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Bron: open en gesloten bronnen waarbij de wet Bibop bepalend is
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • geautoriseerde medewerkers directie T&P en directie VB

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND