Maatschappelijke correspondentie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Maatschappelijke correspondentie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Afzender van maatschappelijke correspondentie voorzien van een passende reactie (primair).
  Toestemming betrokkene. De gegevens worden gebruikt om de reactie te adresseren.
 • Trends en ontwikkelingen signaleren die voor de organisatie relevant zijn (secundair doel).
  Taak van algemeen belang. De meldingen worden gebruikt voor statistische rapportages over de meldingen

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Afzenders van maatschappelijke correspondentie

 • Gegevens: naam, e-mailadres en/of woonadresgegevens en eventueel persoonsgegevens die in hun bericht staan omdat ze samenhangen met het onderwerp waarover de afzender schrijft.
 • Verzameldoel: Alle doelen zoals vermeld bij het doel van de verwerking.
 • Bewaartermijn: 5 jaar, conform de selectielijst.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Personen die binnen de organisatie belast zijn met het beantwoorden van maatschappelijke correspondentie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Voorzitter Kiesraad

Bezoekadres

Muzenstraat 85
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7654
Type: Primair