6 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Bestuursrechtelijke verwerkingen

Teneinde een beslissing te nemen op grond van een verzoekschrift of een aanvraag, of een zienswijze te behandelen; Teneinde een beslissing op bezwaar te nemen; Teneinde de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure; Teneinde een klacht te behandelen dan wel medewerking te verlenen aan een (ambtshalve) onderzoek.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M8581
Type: Primair

Kandidaatstellingsprocedure

Het voorbereiden en nemen van een besluit over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten (voor iedere kieskring waarvoor zij zijn ingeleverd) en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Zie ook art. I 4 Kieswet

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M2770
Type: Primair

Maatschappelijke correspondentie

Afzender van maatschappelijke correspondentie voorzien van een passende reactie (primair).

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M7654
Type: Primair

Registratie aanduidingen politieke partijen en gemachtigden

Het nemen van een besluit op een verzoek tot registratie van een aanduiding en het daarbij registreren van een gemachtigde als bedoeld in de artikelen G 1 en Q 6 van de Kieswet.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M3211
Type: Primair

Vaststellen verkiezingsuitslag & (tussentijdse) benoeming volksvertegenwoordiger

Het verrichten van werkzaamheden ter vaststelling en bekendmaking van de uitslag van een verkiezing (vgl. art. P 1 Kieswet). Hieronder wordt mede begrepen: – het vastleggen van eventuele bezwaren die bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door kiesgerechtigden zijn ingebracht (vgl. art. P 22 lid 1 Kieswet); en – het uitvoeren van een eventuele hertelling van de stemmen als bedoeld in artikel P 21, eerste lid, van de Kieswet.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M3142
Type: Primair

Verstrekking software OSV2020

Op verzoek verstrekken van de OSV2020 software

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M8974
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1