NAFIN LAN Interconnectkoppeling

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking NAFIN LAN Interconnectkoppeling in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Controle op en verstrekken van toegang tot informatie. Controle op en verstrekken van toegang tot beheertooling. Registratie van initiator van beheerhandeling en controle op afwijkende beheerhandelingen. Communicatie met betrokkene. Bij optredende calamiteiten, vanuit (plaatselijke) toegangsregelingen of ter evaluatie/bijstelling van de kwaliteitsnormen/processen dient bekend te zijn welke mensen betrokken zijn (geweest)
Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Verwerking is noodzakelijk om de door DMO/ JIVC dienstverlening inzake NAFIN LAN te kunnen garanderen en is derhalve bij afweging van de onderscheidene belangen, gerechtvaardigd. Er wordt een minimum aan data verwerkt en de inbreuk op fundamentele rechten e/o vrijheden van de betrokkenen bij deze gegevensverwerking is beperkt tevens zijn passende maatregelen getroffen. . Verwerking is noodzakelijk om de door DMO/ JIVC dienstverlening inzake NAFIN LAN te kunnen garanderen en is derhalve bij afweging van de onderscheidene belangen, gerechtvaardigd. Er wordt een minimum aan data verwerkt en de inbreuk op fundamentele rechten e/o vrijheden van de betrokkenen bij deze gegevensverwerking is beperkt tevens zijn passende maatregelen getroffen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers in dienst van c.q. werkzaam t.b.v. het Ministerie van Defensie

  • Gegevens: Naam, Mulan e-mail (account), postadres, telefoonnummer
  • Verzameldoel: Beheer NAFIN LAN
  • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.3.1 Het beheren van ICT infrastructuur V20 jaar : operationele domein V5 jaar: overig
  • Bron: Externe bron, namelijk: P&O-basisadministratie
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Gebruik is niet mogelijk.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Intern JIVC GII Netwerken
  • Intern JIVC ITOC

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

COMMIT/JIVC