Openbaarmaking GLB-subsidies EU boekjaar 2022 en GVB-subsidies kalenderjaar 2023

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Openbaarmaking GLB-subsidies EU boekjaar 2022 en GVB-subsidies kalenderjaar 2023 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
  Wettelijke verplichting
 • Berekening van de som van de uitgekeerde en/of ingehouden bedragen om ook opgetelde bedragen openbaar te maken zoals vereist door uitvoeringsverordening (EU) Nr. 908/2014, artikel 57, eerste lid onder a). Gebruik van de BRS-nummers en betaaldatums door een kleine groep medewerkers van ministerie van LNV voor een goede taakuitoefening in het kader van beleidsanalyses en individuele zaaksbehandeling.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Subsidieontvangers GLB-subsidies EU boekjaar 2022 en GVB-subsidies kalenderjaar 2023

 • Gegevens: Naam, postcode en gemeente van subsidieontvanger.
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Betaaldatum van de subsidie.
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Betalingen op grond van ELGF, ELFPO en EFMZV.
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Europees fonds (ELGF, ELFPO en EFMZV), regeling of boekhoudkundige post.
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Som vanuit de verschillende fondsen (ELGF en ELFPO en EFMZV) ontvangen bedragen.
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Bedrijfsregistratienummer.
 • Verzameldoel: Berekening van de som van de uitgekeerde en/of ingehouden bedragen om ook opgetelde bedragen openbaar te maken zoals vereist door uitvoeringsverordening (EU) Nr. 908/2014, artikel 57, eerste lid onder a). Gebruik van de BRS-nummers en betaaldatums door een kleine groep medewerkers van ministerie van LNV voor een goede taakuitoefening in het kader van beleidsanalyses en individuele zaaksbehandeling.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.
 • Gegevens: Gemeente
 • Verzameldoel: Openbaarmaking GLB-subsidies 2022 en GVB-subsidies 2023 op grond van de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, nr 508/2014 en nr 908/2014, artikel 3.3a. Woo en besluit van de Minister van LNV van 19 december 2022, nr. 22557363, de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, zoals deze gold voor 1-1-2023 en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
 • Bron: Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders wordt de subsidie niet verstrekt.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Een ieder die de database raadpleegt op de website van RVO, voor GLB-gegevens: http://www.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens. En GVB-gegevens: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij-en-aquacultuur/eu-fonds-maritieme-zaken-en-visserij/openbaarmaking-efmzv-subsidies.
 • Medewerkers van LNV voor wie het, voor een goede taakuitoefening in het kader van het maken van beleidsanalyses en individuele zaaksafhandeling, noodzakelijk is om over Bedrijfsregistratie-nummers (BRS) en de te onderscheiden betaaldatums te beschikken
 • Het Ministerie van Financiën wat betreft gegevens van 100 % nationaal gefinancierde subsidies en nationaal betaalde subsidies van co-financieringsregelingen ter info van de Tweede Kamer. Financiën plaatst gegevens als open data op Rijksoverheid.nl
 • Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voor het uitvoeren van de subsidieregeling

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De directeur-generaal Agro is verantwoordelijk voor de openbaarmaking van de GLB-gegevens. De directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de GVB-gegevens.