Publicatie bestuurskosten bewindspersonen,SG, dg’s en Rijksvertegenwoordiger

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Publicatie bestuurskosten bewindspersonen,SG, dg’s en Rijksvertegenwoordiger in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Publicatie van de bestuurskosten van de bewindspersonen, SG, de dg’s en de Rijksvertegenwoordiger.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bewindspersonen en ambtelijke top (SG en DG’s)

  • Gegevens: Gegevens gerelateerd aan (gedeclareerde) uitgaven, zoals wat er is uitgegeven, waaraan, bankrekeningnummers en datum/tijd/locatie van de uitgave.
  • Verzameldoel: Na weglakken van persoonlijke gegevens (zoals bankrekeningnummer, gevoelige gegevens en persoonlijke informatie) openbaarmaken van de uitgaven.
  • Bewaartermijn: Ongelakte gegevens worden bewaard tot na afsluiting van het financieel jaar. Weggelakte gegevens worden gepubliceerd en daarna oneindig lang bewaard, omdat ze worden gearchiveerd.
  • Bron: De uitgaven gaan van de betrokkene, via de financieel medewerkers naar het Financieel Diensten Centrum (FDC). Daaruit worden de gegevens verstrekt voor verwerking tot openbaarmaking.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Politieke gevolgen, omdat het kabinet heeft besloten dat alle bestuurskosten worden openbaargemaakt. Door het kabinet is tot openbaarmaking besloten. De TK is daarover ingelicht bij brief van 6 juni 2012 (kamerstuk 28479, nr.61). Er is voor zover bekend geen wettelijke regeling. De betrokkenen zouden hiervan op de hoogte moeten zijn. Het niet publiceren van uitgaven kan tot vragen uit de Tweede Kamer leiden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De ongelakte gegevens worden bewaard op de netwerkschijf vna de directie FEZ, en hebben geen ontvanger. De gelakte gegevens worden gepubliceerd en worden daarmee openbaar voor iedereen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND