Registratie aanduidingen politieke partijen en gemachtigden

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registratie aanduidingen politieke partijen en gemachtigden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het nemen van een besluit op een verzoek tot registratie van een aanduiding en het daarbij registreren van een gemachtigde als bedoeld in de artikelen G 1 en Q 6 van de Kieswet.
  Wettelijke verplichting
 • Het nemen van een besluit op een verzoek tot wijziging van een bestaande registratie van een aanduiding als bedoeld in de artikelen G 1 en Q 6 van de Kieswet. Daaronder mede begrepen verzoeken tot wijziging van de aangewezen gemachtigde van een politieke groepering.
  Wettelijke verplichting
 • Het ter openbare kennis brengen van geregistreerde aanduidingen, alsmede de namen van de (plaatsvervangend) gemachtigden, ten behoeve van decentrale verkiezingen op basis van de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling (art. G 1 lid 8 Kieswet).
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gemachtigde van een politieke groepering

 • Gegevens: Naam, adres, postcode, plaats
 • Verzameldoel: Aanwijzing en identificering van de gemachtigde van een politieke groepering.
 • Bewaartermijn: De verklaring van een politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde, wordt vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere, dan wel de aanduiding uit het register wordt geschrapt (art. G 1 lid 9 Kieswet).
 • Bron: Indiener registratieverzoek
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van deze gegevens is het registratieverzoek niet volledig en kan deze niet in behandeling worden genomen.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Plv. gemachtigde van een politieke groepering

 • Gegevens: Naam, adres, postcode, plaats
 • Verzameldoel: Aanwijzing en identificering van de plaatsvervangend gemachtigde van een politieke groepering.
 • Bewaartermijn: De verklaring van een politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde, wordt vernietigd wanneer de verklaring wordt vervangen door een andere, dan wel de aanduiding uit het register wordt geschrapt (art. G 1 lid 9 Kieswet).
 • Bron: Indiener registratieverzoek
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van deze gegevens is het registratieverzoek niet volledig en kan deze niet in behandeling worden genomen.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Bestuurders van een politieke groepering

 • Gegevens: Naam, functie binnen vereniging, handtekening
 • Verzameldoel: Deze gegevens worden gebruikt om te verifiëren of het verzoek is ingediend door een of meer personen die juridisch bevoegd zijn de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, namens welke het verzoek is ingediend, te vertegenwoordigen.
 • Bewaartermijn: Deze stukken worden vernietigd als de aanduiding uit het register wordt geschrapt (art. G 1 lid 9 Kieswet).
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van deze gegevens is het registratieverzoek niet volledig en kan deze niet in behandeling worden genomen.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De namen van de (plaatsvervangend) gemachtigde van een politieke groepering wordt gepubliceerd in de publicatie bedoeld in artikel G 1, achtste lid, van de Kieswet.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Voorzitter Kiesraad

Bezoekadres

Muzenstraat 85
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3211
Type: Primair