Smoelenboek en Verjaardagskalender

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Smoelenboek en Verjaardagskalender in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerking voor het gevraagd en ongevraagd informeren van interne collega's over de samenstelling van de afdeling of directie (Smoelenboek) en/of het delen van verjaardagen met collega's van de afdeling of directie.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers (zowel in- als extern) van de afdeling of directie

  • Gegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum (desgewenst alleen geboortejaar), foto (door medewerker zelf aangeleverd), optioneel aangevuld met informatie over de afdeling en functie waarin de medewerker werkt.
  • Verzameldoel: Informeren van collega's van de afdeling of directie
  • Bewaartermijn: Voor zolang als de medewerker werkt op de afdeling of directie, en/of tot de medewerker zijn toestemming intrekt, en/of tot beëindiging van de afdeling of directie waar de medewerker werkt.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers (in- en extern) van de afdeling of directie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5475
Type: Secundair