Subsidieproces BZK-kerndepartement

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Subsidieproces BZK-kerndepartement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Subsidies verstrekken om de beleidsdoelstellingen te kunnen halen
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Subsidie-ontvangers. Dit zijn meestal bedrijven/organisaties, maar kunnen incidenteel ook burgers zijn.

 • Gegevens: Naam en contactgegevens (correspondentieadres, emailadres), rekeningnummer.
 • Verzameldoel: Subsidies verstrekken om de beleidsdoelstellingen te kunnen halen
 • Bewaartermijn: 7 jaar, conform de selectielijst.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens zijn nodig om subsidie te kunnen verstrekken. Zonder deze gegevens is dat niet mogelijk.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van de beleidsdirecties die de subsidies verstrekken. Daarnaast FEZ vanuit de rol van toetser/beoordelaar.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND