Urenregistratie (eigen en ingehuurde) medewerkers (tijdschrijven)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Urenregistratie (eigen en ingehuurde) medewerkers (tijdschrijven) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De doelen van het tijdschrijven zijn: het in rekening brengen (van gemaakte uren) van producten en diensten; kunnen bepalen van tarieven van producten en diensten (kostenallocatie van uren aan producten en diensten is nodig om de tarieven te kunnen bepalen) en sturen op capaciteitsinzet van medewerkers op producten en diensten
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

eigen en ingehuurde medewerkers

  • Gegevens: registratie van uren op naam van de medewerker
  • Verzameldoel: De doelen van het tijdschrijven zijn: het in rekening brengen (van gemaakte uren) van producten en diensten; kunnen bepalen van tarieven van producten en diensten (kostenallocatie van uren aan producten en diensten is nodig om de tarieven te kunnen bepalen) en sturen op capaciteitsinzet van medewerkers op producten en diensten
  • Bewaartermijn: volgens archiefwet
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: geen urenregistratie

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De financiële administratie t.b.v. opstellen facturen aan klanten.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND