Verstrekking software OSV2020

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verstrekking software OSV2020 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Op verzoek verstrekken van de OSV2020 software
  Toestemming betrokkene. Aan eenieder die de beschikking wil hebben over de OSV2020 software wordt deze verstrekt via een SecureTransfer link . Om deze link te sturen is een e-mailadres nodig. Daarnaast is bevestigingscode nodig die per sms wordt gestuurd. Voor het toezenden van de bevestigingscode is het mobiele telefoonnummer nodig. Het verstrekken van de achternaam is niet verplicht.
 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van de OSV2020 software
  Gerechtvaardigd belang. De software wordt onder beperkende gebruiksvoorwaarden verstrekt. Om te monitoren dat hieraan wordt voldaan, is het belangrijk om te weten wie de beschikking heeft gekregen over de OSV2020 software. Hiertoe wordt bijgehouden aan wie de software is verstrekt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Verzoeker die een aanvraag doet tot verstrekking van de software

 • Gegevens: Mailadres en mobiele telefoonnummer
 • Verzameldoel: Alle doelen zoals vermeld bij het doel van de verwerking.
 • Bewaartermijn: 3 maanden na de vaststelling van de verkiezingsuitslag waarvoor de software wordt gebruikt
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan niet worden voldaan aan het verzoek omdat de contactgegevens ontbreken.
 • Gegevens: Naam verzoeker
 • Verzameldoel: De naam wordt gebruikt voor een correcte adressering van de mail waarin het verzoek wordt afgedaan
 • Bewaartermijn: 3 maanden na de vaststelling van de verkiezingsuitslag waarvoor de software wordt gebruikt
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Personen die binnen de organisatie belast zijn met het afdoen van verzoeken tot het verstrekken van OSV2020

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Voorzitter Kiesraad

Bezoekadres

Muzenstraat 85
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M8974
Type: Primair