Verwerken financieel personele data

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerken financieel personele data in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerking van het totaal van de salariskosten van de medewerkers van de Agentschappen van BZK in de respectieve administraties. Daarnaast controle van rechtmatige uitgaven van vervoerskosten van medewerkers.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van BZK

  • Gegevens: Naam medewerker en afdeling van het organisatieonderdeel.
  • Verzameldoel: Verwerking van het totaal van de salariskosten van de medewerkers van de Agentschappen van BZK in de respectieve administraties. Daarnaast controle van rechtmatige uitgaven van vervoerskosten van medewerkers.
  • Bewaartermijn: Conform de selectielijst is de bewaartermijn van financiële gegevens 7 jaar.
  • Bron: De gegevens komen vanuit P-Direkt.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Alle medewerkers binnen FEZ die specifiek zijn aangewezen om het programma te gebruiken voor de verwerking van de salarisinformatie. Ook medewerkers van P&O, die gebruik maken van deze gegevens voor de controle van de vervoerskaarten.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND