Verwerkingen tbv de ondersteuning van de bedrijfsvoering RVB

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerkingen tbv de ondersteuning van de bedrijfsvoering RVB in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De in de bijlage vermelde verwerkingen betreffen verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het RVB. Deze zijn niet individueel uitgewerkt in het register, maar vallen onder de BZK brede notitie 'Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering': zie verwerking M2499
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Zie BZK-brede notitie: verwerking ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering

  • Gegevens: Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
  • Verzameldoel: Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
  • Bewaartermijn: Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND