Verwerkingen tbv personeel en organisatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerkingen tbv personeel en organisatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • A: de in-, door- en uitstroom van medewerkers van het RVB (interne en externe medewerkers) te bevorderen
  Uitvoering overeenkomst. de inzet van medewerkers (interne en externe medewerkers) te optimaliseren door ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen
 • B: het beheren van de personele capaciteit bij het RVB
  Gerechtvaardigd belang. de inzet van medewerkers (interne en externe medewerkers) te optimaliseren door ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

A: Introductieprogramma RVB verzorgd; Gedetacheerde defensie medewerkers beheerd; RVB matchingsplekken aangeboden; TOP bank beheerd.

 • Gegevens: NAW gegevens, zakelijk telefoonnummer en zakelijk e-mailadressen
 • Verzameldoel: A: Introductieprogramma RVB verzorgd; Gedetacheerde defensie medewerkers beheerd; RVB matchingsplekken aangeboden; TOP bank beheerd; B: Meerjarige personeelsplanning opgesteld; Activiteiten georganiseerd ihkv management ontwikkeling; Aanvragen MIVD veiligheidsonderzoeken gefaciliteerd
 • Bewaartermijn: volgens wetgeving
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: gegevens vanuit P-direct zijn de basis

B: Meerjarige personeelsplanning opgesteld; Activiteiten georganiseerd ihkv management ontwikkeling; Aanvragen MIVD veiligheidsonderzoeken gefaciliteerd

 • Gegevens: Naw gegevens en overige gegevens om meerjarige personeelsplanning te kunnen maken en voor aanvragen veiligheidsonderzoeken.
 • Verzameldoel: Personeelsplanning
 • Bewaartermijn: Volgens BZK richtlijn (zie bijlage)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Kan veiligheidsonderzoek niet plaatsvinden

Medewerkers en ex Medewerkers

 • Gegevens: Naw gegevens
 • Verzameldoel: Personeelsplanning en aanvragen veiligheidsonderzoeken
 • Bewaartermijn: Volgens BZK richtlijn (zie bijlage)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet in personeelsplanning en geen aanvragen veiligheidsonderzoek mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • P-diensten, interne organisatie onderdelen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND