Voeren van een financiele administratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Voeren van een financiele administratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel is omschreven in de Comptabiliteitswet (2016), artikel 1.1 e.v.: Financieel beheer: het sturen en beheersen van de financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder de zorg voor: a. het aangaan van financiële verplichtingen; b. het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen; c. het in rekening brengen van kosten; d. het beheer van de financiële bezittingen en schulden; e. het kasbeheer;
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van BZK; Burgers; Medewerkers van bedrijven, commissies, organisaties, andere overheden, etc.

 • Gegevens: Naam en contactgegevens; bankrekeningnummer; betaalgegevens; gegevens over de grondslag/reden van betaling/vordering (zoals facturen, declaraties, etc.).
 • Verzameldoel: Het doel is omschreven in de Comptabiliteitswet (2016), artikel 1.1 e.v.: Financieel beheer: het sturen en beheersen van de financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder de zorg voor: a. het aangaan van financiële verplichtingen; b. het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen; c. het in rekening brengen van kosten; d. het beheer van de financiële bezittingen en schulden; e. het kasbeheer;
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn voor financiële gegevens is 7 jaar conform de selectielijst.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens zijn nodig voor uit uitvoeren van betalingen. Dit is niet mogelijk wanneer de gegevens niet geleverd worden.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van het FDC verwerken en controleren de gegevens (van het kerndepartement). Medewerkers van BZK verwerken en controleren de gegevens. De Belastingdienst ontvangt informatie over uitbetaalde salarissen t.b.v. de loonbelasitng (IB 47) en uitbetalingsgegevens t.b.v. de BTW-aangifte.

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • ACS-landen binnen het koninkrijk (Aruba, Curacao en Sint Maarten) BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

 • Dit wordt geadministreerd in het FDC conform de beveiligingsvoorschriften van de rijksoverheid (BIR). Daarnaast wordt de BIR ook toegepast op de Rijksdienst voor Caribisch Nederland (RCN op de BES-eilanden) en de Vertegenwoordigingen op de ACS-eilan

 

Verantwoordelijke

Directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND